Architektura FRAME na swiecie - HOME

Źródło: opracowanie własne na podstawie frame-online.eu

Szanowni Państwo,

Firma ITS LABORATORIES LTD powstała w 2013 roku w wyniku rosnącego zapotrzebowania na usługi doradcze w zakresie tworzenia architektur Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w oparciu o Europejską Ramową Architekturę ITS, często nazywaną Architekturą FRAME. Od tego czasu pomagamy Klientom z sektora publicznego i prywatnego w UE wykorzystywać Architekturę FRAME do planowania, rozwoju i integracji ITS.

 • Jesteśmy częścią zespołu “FRAME Team”, który jest oficjalnie odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój Architektury FRAME.

 • Często bierzemy odpowiedzialność za realizację “zadań/części/obszarów związanych z FRAME” w europejskich projektach ITS i R&D.

Oprócz Architektury FRAME pracujemy również z innymi frameworkami, które są używane do tworzenia architektur ITS, m.in. US National ITS Architecture, ISO14813, TOGAF.

Obecnie jesteśmy zaangażowani w europejskie projekty R&D dot. rozwoju Architektury FRAME oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w obszarze wykorzystania Architektury FRAME w wyłaniającym się ekosystemie CAVs (Connected and Autonomous Vehicles).

Gwarantujemy całkowitą poufność. Referencje na życzenie.

Zdobyte doświadczenie

Od 2013 roku zrealizowaliśmy ponad 20 innowacyjnych projektów w obszarze transportu dla organizacji rządowych oraz jednostek administracji centralnej i lokalnej (m.in. Komisji Europejskiej, Niemieckiej Agencji Kosmicznej, InnovateUK) oraz podmiotów prywatnych w różnych krajach europejskich.

W ciągu ostatnich pięciu lat:

 • byliśmy zaangażowani w tworzenie architektur dla systemów i usług ITS każdego rodzaju (poziomy: lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy; widoki/perspektywy: funkcjonalna, fizyczna, organizacyjna/biznesowa/korporacyjna, komunikacyjna, danych/informacyjna) dla Klientów z sektorów publicznego i prywatnego;

 • przeszkoliliśmy ponad 120 osób z sektora publicznego i prywatnego w zakresie wykorzystania Architektury FRAME;

 • napisaliśmy podręcznik o Architekturze FRAME i wykorzystaniu architektur ITS, który został oficjalnie wydany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) (pobierz pdf);

 • zrealizowaliśmy ponad 20 projektów badawczo-rozwojowych w UE, Wielkiej Brytanii, USA i Indiach w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, architektur ITS, Europejskiej Ramowej Architektury ITS (FRAME) i Amerykańskiej Krajowej Architektury ITS;

 • zostaliśmy zaproszeni do udziału w projektach europejskich w obszarach ITS i Smart Cities finansowanych m.in. z programów: Connecting Europe Facility, European Fund for Strategic Investment, Operational Programme Innovative Economy, European Structural and Investment Funds, InnovateUK;

 • współpracowaliśmy z wieloma akceleratorami i ośrodkami innowacji oraz społecznościami technologicznymi z Europy i USA, koncentrując się na innowacjach w transporcie i Smart Cities, m.in. Level39, Founder Institute, Singularity University.

Projekty zrealizowane na terenie Polski

 • W ramach projektu Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE” zrealizowanego na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w latach 2016 – 2017:

  • napisanie podręcznika pt. Architektura FRAME w projektach ITS. Opis metodyki opracowania architektury ITS.”;

  • przeprowadzenie czterech serii warsztatów dla pracowników jednostek administracji lokalnej;

  • przygotowanie materiałów oraz ich prezentacja na konferencji “Architektura FRAME w projektach ITS” inaugurującej projekt;

  • przygotowanie kompletu materiałów dotyczących Architektury FRAME do publikacji online dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 • Opracowanie architektury ITS na podstawie Europejskiej Ramowej Architektury ITS (FRAME) dla dużego miasta w Polsce w ramach projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zrealizowany wraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2013 roku.

 • Od 2013 roku przeszkoliliśmy w Polsce ponad 100 osób z jednostek sektora publicznego oraz podmiotów prywatnych z zakresu możliwości wykorzystania Architektury FRAME.

 • Od 2013 roku świadczymy usługi konsultingowe dla podmiotów z sektora prywatnego z zakresu możliwości wykorzystania Architektury FRAME do budowy, rozbudowy i integracji ITS.

Jesteśmy zainteresowani udziałem w projektach w dziedzinach ITS, CAVs, Smart Cities oraz AI.

Zapraszamy do współpracy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Odpowiemy na wiadomość w ciągu 48 godzin.

Wysyłanie

© 2020 ITS LABORATORIES LTD

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?