Europejska Ramowa Architektura ITS (Architektura FRAME)

Europejska Ramowa Architektura ITS (ang. European ITS Framework Architecture) nazywana jest również Architekturą FRAME lub określana jest słowem „FRAME”. Na podstawie Architektury FRAME możliwe jest opracowywanie spójnych architektur dla różnych systemów i usług ITS, które mogą komunikować się ze sobą na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym a także międzynarodowym.

Architektura FRAME jest zbiorem wymagań oraz funkcjonalności, na podstawie których można projektować współpracujące ze sobą systemy i usługi ITS. Architektura FRAME daje korzystającym z niej użytkownikom pełną dowolność, ponieważ nie nakłada na nich żadnych ograniczeń co do sposobu projektowania systemów i usług ITS – pokazuje „co” ma być zrobione a nie „jak”.

FRAME Architecture diagram - ARCHITEKTURA FRAME

Źródło: frame-online.eu

Metodyka pracy z Architekturą FRAME poparta wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych pozwala m.in.:

 • określić wymagania oraz opisać funkcjonalności dla projektowanego ITS;
 • opracować architekturę projektowanego inteligentnego systemu transportowego złożoną z funkcji, repozytoriów danych oraz przepływów danych;
 • podzielić architekturę projektowanego systemu na podsystemy i moduły;
 • wyznaczyć właścicieli poszczególnych części systemu i/lub przydzielić odpowiedzialność za ich utrzymanie i/lub obsługę konkretnym podmiotom/organizacjom;
 • określić wymagania dotyczące komunikacji między poszczególnymi elementami systemu.

Architektura FRAME została zaprojektowana z myślą o jej wykorzystaniu w krajach członkowskich UE, dlatego jest dostosowana do zasad subsydiarności panujących w UE, a jej użycie nie zakłada istnienia określonej infrastruktury, technologii bądź struktury organizacyjnej. Komisja Europejska zaleca korzystanie z Architektury FRAME, ponieważ w dużym stopniu ułatwia ona opracowanie kompletnych architektur systemów i usług ITS, które są spójne z normami i standardami UE.

Wykorzystanie Europejskiej Ramowej Architektury ITS jest spójne ze stosowaniem dwunastu zasad wymienionych w art. 43a ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Architektura FRAME została wykorzystana w inteligentnych systemach transportowych w Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech oraz w wielu innych krajach, również poza granicami Europy.

Główne zalety wykorzystania Architektury FRAME

 • Opracowanie architektury systemu na bazie Architektury FRAME przed jego wdrożeniem pomaga zapewnić interesariuszy oraz przekonać osoby decyzyjne, że ITS:

  • jest zaplanowany w sposób logiczny;

  • będzie współpracował z innymi systemami bazującymi na Architekturze FRAME;

  • będzie obejmował uzgodnione funkcjonalności ITS;

  • może zostać rozbudowany w przyszłości;

  • powinien spełnić oczekiwania użytkowników, decydentów i pozostałych interesariuszy.

 • Wykorzystanie Architektury FRAME przyczynia się do osiągnięcia interoperacyjności ITS, m.in. pomagając znaleźć i opisać punkty wymiany informacji z otoczeniem systemu na etapie opracowywania architektury.

 • Wykorzystanie Architektury FRAME sprzyja otwartemu rynkowi, ponieważ nie narzuca ona stosowania technologii i rozwiązań pochodzących od konkretnych producentów.

Strona internetowa Architektury FRAME

Na stronie htttp://www.frame-online.eu dostępne są informacje, materiały oraz narzędzia stworzone do pracy z Architekturą FRAME.

Źródło: Grochowski, A., Architektura FRAME w projektach ITS. Opis metodyki opracowania architektury ITS, wyd. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), 2017; itslaboratories.com oraz frame-online.eu

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Odpowiemy na wiadomość w ciągu 48 godzin.

Wysyłanie

© 2020 ITS LABORATORIES LTD

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?