Scenariusz Case Study

Odnotowywany jest wysoki poziom natężenia ruchu drogowego pomiędzy trzema sąsiadującymi ze sobą krajami. Na terenie każdego z trzech krajów funkcjonują różne systemy informacji dla podróżnych, które były rozwijane przez ostatnie 20 lat. Prace przebiegały w izolacji – każdy kraj rozwijał własne systemy. Ponadto systemy mają różne struktury organizacyjne.

Rządy trzech krajów uzgodniły, że skoro poziom natężenia ruchu transgranicznego rośnie, wdrożenie nowego, transgranicznego Systemu Informacji dla Podróżnych ułatwi bardziej efektywne zarządzanie ruchem. Pomimo tego, że najprawdopodobniej prywatne firmy będą obsługiwać większość systemów, z których będzie składał się nowy System Informacji dla Podróżnych, rządy trzech krajów zdają sobie sprawę, że systemy te muszą umożliwić podróżnym otrzymywanie spójnych informacji w różnych językach (niezależnie od tego, w którym kraju informacje będą prezentowane). Ustalono, że najlepszym sposobem dla osiągnięcia tego celu jest oparcie wszystkich przyszłych decyzji dotyczących wdrażania systemów na wspólnej architekturze.

Aspiracje Interesariuszy

Odbyła się seria spotkań ze wszystkimi zidentyfikowanymi interesariuszami z trzech krajów. W rezultacie poniższe stwierdzenia są uzgodnionym zestawem aspiracji dot. wdrażanych usług:

 • Użytkownicy końcowi będą mogli zaplanować trasy przed wyruszeniem w podróż (bez rezerwacji hoteli, itd.).

 • Użytkownicy końcowi będą mogli planować podróże zgodnie z ich własnymi preferencjami, uwzględniając potrzeby specjalne i/lub niepełnosprawność. 

 • Na wszystkich autostradach i innych, wyznaczonych, krajowych, międzymiastowych głównych szlakach komunikacyjnych użytkownicy końcowi będą mogli otrzymywać: 

  • Informacje o obecnych i przewidywanych  warunkach dot. ruchu drogowego; 

  • Informacje o robotach drogowych i planowanych wydarzeniach; 

  • Informacje o bieżących i prognozowanych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na ich plany zw. z podróżą. 

 • Użytkownicy końcowi nie będą mogli otrzymywać informacji o warunkach podróży na drogach lokalnych w innym kraju. 

 • Użytkownicy końcowi będą mogli uzyskać informacje w trakcie podróży, które pozwolą im uniknąć korków.

 • Użytkownicy końcowi nie będą zobowiązani do zapłaty za informacje, które otrzymają. 

Rozwiązanie dla Case Study znajduje się w publikacji: Grochowski, A., Architektura FRAME w projektach ITS. Opis metodyki opracowania architektury ITS, wyd. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), 2017, Załącznik E, str. 143-152

Źródło: Grochowski, A., Architektura FRAME w projektach ITS. Opis metodyki opracowania architektury ITS, wyd. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), 2017; itslaboratories.com oraz materiały warsztatowe FRAME Team

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Odpowiemy na wiadomość w ciągu 48 godzin.

Wysyłanie

© 2020 ITS LABORATORIES LTD

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?