Europejska Ramowa Architektura ITS (Architektura FRAME) jest tzw. architekturą ramową czyli zbiorem elementów i informacji, które można wykorzystać do opracowania architektur ITS. Wykorzystanie architektury ramowej do opracowania architektury ITS może znacznie zmniejszyć nakład pracy.

Metodyka pracy z Europejską Ramową Architekturą ITS została zaprezentowana na rysunku poniżej.

8b 2 - Metodyka pracy z Architekturą FRAME

Źródło: Materiały wewnętrzne FRAME Forum.

Zgodnie z przedstawioną na rysunku metodyką pracy z Architekturą FRAME proces opracowania architektury ITS zaczyna się od zebrania aspiracji interesariuszy czyli wymagań dotyczących systemu pochodzących od osób zaangażowanych we wdrażanie i korzystanie z ITS. Są to m.in. decydenci, operatorzy, dostawcy i użytkownicy końcowi. Na ich podstawie architektura ITS jest opracowywana w następujący sposób:

  • zebrane aspiracje interesariuszy są przekształcane w potrzeby użytkownika, których lista jest jednym z elementów Europejskiej Ramowej Architektury ITS;

  • następuje opracowanie architektury funkcjonalnej ITS, które polega na wybraniu funkcji, baz danych i przepływów danych odzwierciedlających wybrane potrzeby użytkownika;

  • następuje opracowanie architektury fizycznej ITS, które polega na podzieleniu wcześniej utworzonej architektury funkcjonalnej na podsystemy i moduły;

  • następuje opracowanie architektury organizacyjnej systemu ITS, które polega na przyporządkowaniu odpowiedzialności konkretnym podmiotom za poszczególne części wcześniej opracowanej architektury funkcjonalnej;

  • podczas opracowywania architektury fizycznej ITS przepływy danych grupowane są w kanały wymiany informacji (tzw. przepływy fizyczne). Wygenerowana lista przepływów fizycznych jest bardzo dobrym punktem wyjścia do opracowania architektury komunikacyjnej ITS określającej wymagania dotyczące komunikacji między poszczególnymi elementami systemu.

Proces opracowywania architektury ITS wykorzystujący Architekturę FRAME można przejść bardzo efektywnie używając narzędzi informatycznych FRAME (Browsing Tool oraz Selection Tool), które można pobrać ze strony http://www.frame-online.eu

Narzędzie Selection Tool pomaga w opracowaniu architektury funkcjonalnej, fizycznej, organizacyjnej oraz w zebraniu informacji użytecznych do opracowania architektury komunikacyjnej.

Źródło: Grochowski, A., Architektura FRAME w projektach ITS. Opis metodyki opracowania architektury ITS, wyd. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), 2017; Materiały wewnętrzne FRAME Forum; itslaboratories.com oraz frame-online.eu

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Odpowiemy na wiadomość w ciągu 48 godzin.

Wysyłanie

© 2020 ITS LABORATORIES LTD

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?